Дигитализирайте цялата информация в клиниката си!

Clinic ERP обхваща изцяло всички процеси, протичащи по линията пациент-служител-лекар-пациент-администрация. Лесно създавайте графици на лекари, електронни картони на пациенти, следете пълната хронология на прегледи и изследвания. Свържете системата с телефонна централа, за да обслужите пациентите си още по-качествено!

CLINIC ERP

Clinic ERP е софтуерна система за управление на прегледи, клиентски заявки, изготвяне и съхранение на документи, проследяване на плащания, извършване на справки в реално време и др. Създали сме основна база данни на лекарите и пациентите в клиниката с възможност постоянно да я подобряваме и оптимизираме в бъдеще спрямо случващите се промени в бизнеса.

Мощният административен софтуер може да бъде свързан с телефонна централа, която да комуникира с базата данни при всяко входно и изходно обаждане. По този начин Вашите служители могат да проверяват досието на даден пациент в реално време, докато разговарят с него/нея, както и да въвеждат допълнителна информация или да планират прегледи спрямо предварително изготвен график.

Основната функция на CLINIC ERP е да обхване изцяло всички процеси, протичащи по линията пациент-служител-лекар-пациент-администрация. С помощта на програмата лесно можете да контролирате информационните потоци и комуникацията между пациенти и лекари. Системата е уеб-базирана, тоест можете да я достъпвате където и да сте, чрез мобилно устройство например. Сигурността на данните Ви е гарантирана посредством различни нива на достъп, криптиране, достъп от предварително зададени работни станции (ограничени по IP адрес). Системата е напълно съвместима с мобилни устройства – смартфони, таблети, специализирани устройства с баркод четци.

Всяко действие в Clinic ERP се записва и съхранява, което позволява лесно извършване на справки, проверка на хронология, документация, прослушване на записани разговори, проверка на виртуални картони, диагнози, курсове на лечение и др.

Основни функционалности

– Интерфейс на български език;
– Оторизирани нива на достъп;
– Създаване и управляване на подробен профил на всеки Ваш пациент;
– Подробно описание на всеки пациент, включващо документи, диагноза, лични данни, снимки, история на прегледи и комуникация, дати на изтичане на документи, допълнителна информация и др.;
– Поддръжка на графични изображения;
– Подробно описание на всеки лекар;
– Управлявате процесите в различни клонове и офиси чрез централизираната информационна система;
– Отдалечен достъп от различни устройства;
– Филтри за специализирано търсене и отразяване в реално време на всяка промяна;
– Проследяване на схеми на плащания, изследвания, курсове на лечение;
– Статистики по предварително зададени параметри;
– Сигурност, посредством нива на достъп, криптиране, достъп от предварително зададени работни станции и т.н.;
– Възможности за доработки и допълнителна персонализация;
– Прозрачна и лесна за употреба система;
– Добре организирана и винаги налична информация;
– Достъп в реално време до динамична база данни – пациенти, лекари, прегледи, разговори, документи;
– По-висока ефективност на комуникацията;
– По-успешно управление на по-голям обем работа за по-малко време;
– Лесен контрол над работата и достъпа на всички нива;
– Натрупване и съхранение на масив от данни позволяващ обширни статистики и анализи;
– Увеличаване качеството на предлаганите услуги.