ДИГИТАЛЕН АСИСТЕНТ

Изкуствен интелект - винаги на линия!

“Дигитален асистент” на Бизнес Сълюшънс ЕООД е масово достъпен, винаги на линия, “въоръжен” с предефинирани въпроси и възможни отговори. Виртуалният служител ще спести както времето на клиентите Ви, така и на кадрите Ви от отдел „Поддръжка“, които ще могат да се съсредоточат над по-сериозните казуси и да им обърнат повече внимание.

ТЕНДЕНЦИИ

Дигиталната комуникация се превърна в част от нашето ежедневие:

– Facebook Messenger приложението се използва от над 1 милиард потребители по света!
– Над 3 милиона българи ежедневно си разменят съобщения по Viber!
– На дневна база съобщенията, изпратени по Viber надминават 1 милион!

Напоследък в IT сферата се наблюдава тенденция да се разработват приложения и системи с изкуствен интелект, продиктувана от нуждата на бизнеса да предоставя бърз и удобен начин за комуникация с клиентите си. Все повече компании внедряват различни видове софтуер, чрез което повишават качеството на обслужване и успяват да предоставят търсената от клиентите информация без намесата на оператор. В развитите страни поддръжката от първо ниво е изцяло дигитализирана – изкуствен интелект се ползва в банки, хотели, летища, ресторанти и др.

Ние от „Бизнес Сълюшънс“ ЕООД сме на мнение, че не е необходимо да се губи време и капацитет за обслужване на тривиални въпроси от рода на „Кой е най-близкият до мен Ваш офис?“ и др. За целта създадохме решението „Дигитален асистент“ – средство за пълна автоматизация на поддръжка от първо ниво.

РЕШЕНИЕТО!

„Дигитален асистент“ е програма, която комуникира директно с Вашите клиенти. Интеракцията се осъществява посредством изкуствен интелект, инсталиран към вече познато и масово приложение за комуникация, като Facebook Messenger, Viber или Skype.

Вграденият изкуствен интелект в програмата е способен да:
– се настрои спрямо специфичните Ви нужди и предпочитания;
– обслужи клиентите Ви по-бързо от обикновено;
– обслужва неограничен брой клиенти едновременно;
– води комуникация в реално време без забавяне;
– съобщава за текущи Ваши промоции;
– провежда запитвания с цел проучване на клиентските нагласи;
– осъществява връзка с GPS локацията и камерата на клиентското устройство;
– послужи като силен маркетинг инструмент;
– информира клиентите Ви за наличието на специални оферти или индивидуални предложения;
– съхранява записи от всеки проведен разговор, които могат да се интегрират към Вашата CRM система;
– предостави на клиента съвременно и високо-технологично изживяване;
– елиминира необходимостта от телефонно обаждане при тривиален проблем;
– свързва клиента към реален служител, ако това е необходимо.

ПРИМЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

– Намиране на най-близък до клиента офис/клон на банка;
– Намиране на най-близък до клиента банкомат или терминал;
– Уведомяване за работно време на офисите;
– Активиране на навигация – как да се стигне до най-близкия офис, клон, банкомат;
– Предоставяне на информация за текущи специални оферти и промоции;
– Предоставяне на информация за актуален валутен курс, тарифен план, статус на договор и др.;
– Помощ при случай на загубена банкова карта, проблем с дадена услуга, статус на дадена поръчка и др.;
– Предоставяне на информация за услуги, предоставяни от компанията;
– Допълнителни специфични въпроси.