Улеснете и ускорете процесите във Вашата фирма!


Цялостна интегрирана ERP и CRM система, адаптирана спрямо специфичните процеси, протичащи в компаниите и отделите, занимаващи се с дистрибуция от всякакъв вид.

ERP система "Distribution Manager"

Основната цел на Distribution Manager е да автоматизира бизнес процесите, за да улесни и ускори извършването им. Освен това решението дава възможност за справки и получаване на оперативна информация по всяко време. Интерфейсът е удобен и интуитивен, не изисква специално обучение. Благодарение на Distribution Manager ще улесните планирането, бюджетирането и навременното изпълнение на ежедневни задачи. Системата се адаптира към нуждите на всеки конкретен бизнес посредством доработки и персонализиране.

Основни функционалности

Управление на контакти, поръчки, справки за задължения;
– Изготвяне на оферти, персонализирани или групови мейли;
– Изготвяне на документи, издаване на електронни фактури;
– Управление и следене на договори;
– Организиране на складирането;
– Организиране на транспорта – графици, маршрути;
– Пълен контрол над персонала, цялостен отчет и анализ;
– Възможност за създаване и следене на допълнителни онлайн модули – отстъпки, преференции, клиентски достъп.

distribution