Възползвайте се от предимствата на новите технологии!

Сложете всичко в ред! Спестете пари и време! Радвайте се на нови и доволни клиенти! Logistic Manager Ви дава удобството да упражнявате пълен контрол над Вашия бизнес в реално време, дори и от разстояние!

ERP система "Logistic Manager"

Logistic Manager е интегрирана ERP & CRM система за управление на транспортно-логистичната дейност.

Благодарение на интерактивния си интерфейс Logistic Manager е изключително лесен за работа, като същевременно с това предоставя висока степен на функционалност по отношение на планиране, организиране, мониторинг и контрол на всички работни процеси, съпътстващи жизнения цикъл на предлаганите услуги – от обаждането на нов клиент и записването на поръчката в базата, през нейното разпределение от диспечер, до предаването ѝ на клиент, както и генерирането на документи по заявката и нейното фактуриране.

Logistic Manager дава възможност за интеграция с всички използвани от организацията до момента системи и софтуерни продукти. Системата гарантира по-надеждното планиране на бизнес процесите между отделите. Значително улеснява както вътрешнофирмената комуникация, така и комуникацията с клиенти и партньори.
В този смисъл Logistic Manager представлява цялостно решение за ефективно и ефикасно управление на процесите и ресурсите, включително материали, хора, складове, основни средства и оборудване в цялата организация, финансови потоци и др., гарантирайки по този начин по-добро клиентско обслужване.

logistic-manager-schema

Предимства и функционалности

Предимства на интегрираната система Logistic Manager:

– Улеснява процеса на вземане на управленски решения посредством генериране на справки в реално време
– Повишава степента на контрол над бизнес процесите
– Улеснява и подобрява планирането
– Оптимизира комуникацията и организацията на работа
– Предоставя ясна, точна и навременна оперативна информация за напредъка в изпълнението на работните процеси

Основни функционалности на Logistic Manager:

– Мониторинг на пратки и заявки
– Следене локацията на транспортни средства и персонал – точна информация във всеки един момент
– Изготвяне на маршрути, следене и отчетност на разходите за гориво
– Мониторинг в реално време на дейности и събития
– Цялостна отчетност и анализ на рентабилността и ефективността на работните процеси
– График на персонала
– Опция за инвентарен контрол
– Създаване на електронна товарителница директно от мобилното устройство на шофьора
– Пълна съвместимост на системата с мобилни принтери и сканиращи устройства
– Допълване на системата Ви с онлайн модул, от където Вашите клиенти могат да създават и следят заявките си
– Автоматично издаване и разпращане на електронни фактури и документи до Вашите клиенти
– Анализ и следене на плащания и задължения на клиенти